Temadag inntak 2017

Temadag inntak 2017

Presentasjonene fra temadager inntak i november 2017

Dag 1

Dag 2