Temadag Byggherreforskriften jan 2013

Temadag Byggherreforskriften jan 2013

Her er presentasjonsfilene fra temadag i internkontroll med fokus på Byggherreforskriften, avholdt på Thon hotel Opera i Oslo, 30. januar 2013.

 1. Innledning v/Hans Brandtun, REN
 2. Gjennomgang viktige deler i byggherre forskriften - Inkludert erfaring fra tilsyn samt endringer i forskrifter tilhørende arbeidsmiljøloven. v/Per Stranger Thorsen, Arbeidstilsynet.
 3. Knytninger mellomFSE og byggherre/internkontroll forskriften v/Espen Masvik, DSB
 4. Etterlevelse av byggherreforskriften – EB Nett AS - Status og utfordringer v/Bård Gimse, EB Nett AS
 5. Etterlevelse av byggherreforskriften – Eidsiva Nett AS - Status og utfordringer v/Bente Taraldsen Eidsiva Nett AS
 6. Når har et nettselskap byggherre rollen? Dette kan i visse tilfeller være en utfordring! v/Per Stranger Thorsen, Arbeidstilsynet..
 7. Koordinators rolle ved byggeprosjekter. Krav til rollen, samt mulige rolle konflikter! v/ Per Stranger Thorsen, Arbeidstilsynet
 8. Presentasjon av REN konsept v/ Andre Indrearne, REN
 9. Case studie 1 – Bygging av transformator stasjon- Hvordan løses dette med det nye REN konseptet.v/ Per Ole Mathisen, HMS1
 10. Case studie 2 – Ombygging av nettstasjon i mast. Hvordan løses dette med det nye REN konseptet. v/ Andre Indrearne, REN
 11. Case studie 3 – Utførelse av linjerydding