REN Teknisk konferanse 2018

REN Teknisk konferanse 2018

Her er presentasjonsfilene fra REN Teknisk Konferanse på Gardermoen i 24. - 25. oktober 2018

Dag 1

 1. Åpning/Velkommen/Program Teknisk konferanse v/Stig Fretheim og Bjarte Sandal, REN AS
 2. NEK400 og 399 v/Espen Masvik, NEK
 3. Praktiske løsninger for NEK 399 og NEK 400 v/Hans Brandtun, REN AS
 4. 400 V v/Erik Grønvold Eggum, NVE
 5. Digitalisering og effektivisering v/Espen Eberg, SINTEF
 6. Nye RENblad innen spesifikasjoner av utstyr v/Zvonko Tufekcic, REN AS
 7. REN anskaffelser v/Stig Fretheim, REN AS
 8. Spesifikasjon av kabel for distribusjons- og regionalnett v/Hans Lavoll Halvorson, SINTEF
 9. Ledningsfornyelse uten graving v/Hendrik Panman, Kjeldaas AS (Obs 20 MB)
 10. Utnyttelse av eksisterende kabelgrøft v/Kåre Espeland, REN AS
 11. Sjøkabelberedskapsprosjektet v/Nils Nesheim, BKK Nett AS
 12. REN veileder til FEK v/Kåre Espeland, REN AS

Dag 2

 1. Program Dag 2
 2. Intelligente strømnett v/Hallstein Hagen, Agder Energi AS
 3. Utfordringer sett fra rederiets side v/Tor Vidar Kittang, Fjord1 AS
 4. Utfordringer sett fra netteiers side v/Lars Davidsen, Hafslund Nett AS
 5. Landstrømforum v/Arild Røed, NEK
 6. Fra fossilt brensel til elektrifisering av transportsektoren v/Bjørn Inge Oftedal, REN AS
 7. Tilknytningskontrakt for HS kunderstørre kunder v/Stig Fretheim, REN AS
 8. REN teknisk strategi og 3D-animasjoner v/Hans Brandtun, REN AS


...likte du REN Teknisk Konferanse 2018?  Hold da av datoene for neste års arrangement:  30. - 31. oktober 2019