Teknisk konferanse 2017

Teknisk konferanse 2017

Her er presentasjonsfilene fra konferansen

DAG 1

         TEMA: MYNDIGHETER OG REGELVERK

 1. Åpning/Velkommen v/Stig Fretheim – REN
 2. Tema for tilsyn 2017 v/Espen Masvik – DSB
 3. Avklaringer mellom REN og DSB v/Hans Brandtun - REN og Espen Masvik - DSB
 4. Fokus på ulovlig arbeid v/Yngvar Rasmussen - BKK Elsikkerhet

  TEMA: REN-NYHETER 13:00
   
 5. Valg av utstyr for distribusjonsnettet v/Kåre Espeland - REN
 6. Rettigheter og grunnerverv v/Robin Aker Jakobsen - Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
 7. Ny ledningsforskrift v/Jahn Egil Osestad - Advokatfirmaet Simon Vogt Wiig
 8. Nyheter innen luftnett v/Zvonko Tufekcic - REN
 9. Norm for inntak - gjelder nå alle typer inntak v/Knut Eliassen - REN
  1. Inntaksvideo 1 
  2. Inntaksvideo 2
    
 10. Nyheter innen nettstasjon v/Marius Engebrethsen - REN
  1. Nettstasjonsvideo 

DAG 2

         TEMA: FREMTIDENS NETTKUNDER

 1. Krav ved tilknytning av solceller v/Kjetil Solberg - DSB
 2. OBOS satser på boliger med egenproduksjon v/Tor Håkon B. Nøklebye - OBOS
 3. Elektrifisering av fergeflåten v/Edvard Thonstad Sandvik - Statens vegvesen

  TEMA: FELLESFØRING - TEKNISKE KRAV OG KOMPETANSEKRAV
   
 4. Del 1: Praktisk håndtering av fellesføringskrav v/Hans Brandtun – REN
  Del 2: Fellesføring v/Per Kåre Dømbe – BKK Nett
 5. Krav til ekom-personell ved arbeid i kraftmast v/Kai Solum – REN

  TEMA: FREMTIDIG UTVIKLING I BRANSJEN
   
 6. Teknisk fokus og trender for kommende år v/Hans Brandtun – REN
 7. Ombygging fra 230V til 400V nett v/Vidar Dale - NTE Nett
 8. REN FoU-prosjekt innen kabel v/Hans Lavoll Halvorson - Sintef Energi
 9. Erfaringer fra drift av transformator med automatisk spenningsregulering v/Eivind Parelius - Helgeland Kraft Nett