Høring Desember 2014

Høring Desember 2014

Høring for desember måned inkluderer revidering av 4100 serien på bakgrunn av den nye normen NEK 399-1 2014 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett - Boliger

Høring for desember måned inkluderer følgende:

  1. Revidering av 4100 serien på bakgrunn av den nye normen NEK 399-1 2014 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett - Boliger

Hovedbladet 4100 er fullstendig omarbeidet med hensyn på innhold og struktur. Denne er også inkludert tidligere REN blad 4101, 4106 og 4110. REN blad 4102 foreslås fjernet.

De andre bladene er det kun utført mindre endringer på.

Følgende REN blad er således på høring:

4003 0,23 – 1kV - Måling – krav til tilgang og plassering

4100  0,23 – 1kV - Kundetilknytning - Hovedblad LS nett - Kundetilknytning - Hovedblad

4103  0,23 – 1kV - Kundetilknytning - Sluttkontroll - sjekkliste

4104  0,23 – 1kV - Kundetilknytning - Sluttkontroll - veiledning

4105  0,23 – 1kV - Kundetilknytning - Samsvarserklæring

4107  0,23 – 1kV - Kundetilknytning - SHA plan

4108  Avtale for entreprenørtjenester

 

Tilbakemelding sendes til hans@ren.no

Høringsfrist er satt til 23. januar 2015