Plan for stikkprøvekontroll av målere i 2021

Plan for stikkprøvekontroll av målere i 2021

Stikkprøvekontroll av AMS-målere startet i 2019. Her er litt informasjon som selskaper som deltar i RENs ordning må vite.

I forbindelse med stikkprøvekontroll-ordningen og administrasjonen rundt det, er det verdt å legge merke til følgende:

 • Dersom ikke annet er avtalt, foretas gruppering på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Dette innebærer at flere selskapers målere vil kunne grupperes sammen. Det er derfor meget viktig at de deltagende selskaper overholder fristene som er oppsatt i årsplanen (se under).
   
 • Referansegruppen har uttalt at selskaper som ikke overholder fristene, kan ikke regne med å få være med i de store og mest kostnadseffektive kontrollgruppene. I praksis betyr det at vedkommende selskaps målere grupperes for seg selv. Dette vil selvsagt kunne medføre en mangedobling av selskapets kostnader til kontroll
   
 • Referansegruppen har uttalt at målere som kan ha en forhøyet risiko, skal holdes utenfor de store gruppene med ordinære målere. Det er derfor et krav at målere som har vært i anleggskasser, provisoriske skap og lignende, skal merkes med dette i kolonne for Lagerstatus
   
 • Etter revidert forskrift kan nettselskapet velge å ta med målere som ligger på lager, eller står på passive/stengte anlegg i stikkprøvegrunnlaget. REN anbefaler at alle målere som kan komme i bruk som grunnlag for økonomiske oppgjør, tas med. I motsatt fall vil det måtte lages egne mindre grupper av disse i ettertid.
   

Årsplan

Eksempel på målerfiler i formatene txt og csv finner du her: link til csv-fil og link til txt.fil
(de to filene er likeverdige og inneholder samme data)
 

Prosess for stikkprøvekontroll av målere

Se følgende flytskjema som forklaring på hva prosessen er for stikkprøvekontroll av målere (klikk på flytskjema for stor versjon av bildet):