Samkjørte temadager i november

Samkjørte temadager i november

Temadag Sterkere Skog og Temadag Rettigheter arrangeres 13. - 14. november i Oslo

REN Temadag Sterkere Skog og REN Temadag Rettigheter arrangeres på samme sted 13. - 14. november og har felles påmelding, ettersom vi regner med at mange kan være interessert i å delta på begge.  Ved påmelding kan en velge å delta på begge dagene eller bare en av dem. Obs at man ved påmelding til temadag Sterkere Skog tilsynelatende melder seg på Temadag Rettigheter - men så velger man hva hvilken dag en ønsker å delta på.

Litt om temadagene:

 

Temadag Sterkere Skog 13. november
Bransjen har gjennom FoU-prosjektet Sterkere skog arbeidet med relevante temaer knyttet til skog i nettbransjen. Formålet med temadage er å presentere viktige deler av arbeidet fra prosjektet. Skoghåndtering rundt elektriske ledninger dreier seg ikke bare om skogrydding.  Les også mer om prosjektet, deltakere og publikasjoner i REN-Nytt nr. 4 2018.

Klikk for mer informasjon, detaljert dagprogram og påmelding 


Temadag Rettigheter 14. november
Fokus for denne temadagen er hvilke tiltak nettselskapet har rett til å gjøre på eksisterende nettanlegg, samt hvordan ulike krav og spørsmål fra grunneiere/rettighetshavere kan besvares. Det jobbes også med en saksbehandlingsprosess der man oppdager ulovlige bygg/konstruksjoner for nærme elektriske anlegg. Årets temadag vil ha spesielt fokus på rettigheter ved nettforvaltning/-drift av elektriske anlegg.

Klikk for mer informasjon, detaljert dagprogram og påmelding