RENs kommende kurs og arrangementer

RENs kommende kurs og arrangementer

Her er en oversikt over RENs kommende kurs og arrangementer, og siste nytt i den forbindelse.

De siste arrangementsoppdateringer:

Har du spørsmål til våre kommende arrangementer?  Send e-post til arrangement@ren.no

Kommende kurs og arrangementer fra REN høsten 2019:

29. oktober på Gardermoen: Workshop REN Beredskap

Arrangementet fokuserer på samarbeid og samhandling i forhold til beredskap for kraftforsyningen. Formålet er å samle teknisk personell innenfor nettvirksomheten, og prøve å gi en oversikt over hva som rører seg i fagområdet og bransjen, samtidig som vi vil gå i detalj på noen emner

Målgruppen er de som arbeider hos nettselskap og kraftprodusenter med beredskap, drift og planlegging.

Mer informasjon, program og påmelding


30. - 31. oktober på Gardermoen: REN Teknisk Konferanse 2019

Teknisk Konferanse er RENs største årlige arrangement. Formålet med konferansen er å sette fokus på aktuelle, tekniske utfordringer for bransjen. Disse vil bli belyst av myndigheter, normverk, REN og andre viktige aktører. Konferansen fokuserer også på de mest vesentlige REN-prosjekter som pågår eller nylig er fullført.

Teknisk Konferanse er åpen for alle deltakere. Mest relevant er den for personell som arbeider med tekniske forhold innenfor nettvirksomheten, drift og planlegging samt entreprenører og konsulenter.

Mer informasjon, program og påmelding


5. - 6. november i Bergen: Kurs i saksbehandling av inntak

REN inviterer til et helt nytt kurs som omhandler alt du trenger å vite om lavspenningsinntak. Gjennom to dager får vi gjennom det man trenger å vite innen nettsystemer, prosjektering av lavspenningsnettet, NEK400 - 2018 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK399 - 2018 Tilknytningspunkt for elnett og ekomnett, forskriften FEF Forskrift om elektriske forsyningsanlegg, FEL Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. I tillegg anbefalingene fra RENblader, f.eks. 4100 Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Utførelse.

Påmelding og mer informasjon


26. - 27. november i Bergen: Temadager Elektrifisering

Arrangeres for første gang! REN inviterer til temadager for å belyse de tekniske utfordringene ved utbygging av ladeinfrastruktur.  Hvilke krav skal nettselskapene stille i forbindelse med utbygging av ladeinfrastruktur for transportsektoren på land og til vanns? Hvilke tilkoblingsløsninger er optimale for kundene?

Elektrifisering av transportsektoren vil bli en stor utfordring for samtlige nettselskap i Norge. Det vil være preget av store investeringer, sykliske og ulineære laster med stort innslag av overharmoniske strømmer og spenninger. REN ønsker med temadagene å belyse utfordringer, muligheter, metoder og verktøy for å sikre en god kraftforsyning til det elektrifiserte transportsystemet.

Påmelding og mer informasjon


10. - 11. desember i Lillestrøm: Temadager Stasjonsanlegg

REN inviterer til årets viktigste arrangement for de som arbeider med stasjonsanlegg og regionalnett! Formålet med temadagene er å samle teknisk personell som arbeider med regionalnett og stasjonsanlegg. REN vil over to dager gi en oversikt over hva som rører seg i bransjen samt gå i detalj på enkelte tema.

Målgruppen er de som arbeider med tekniske forhold innenfor nettvirksomheten, drift og planlegging samt entreprenører og konsulenter.

Mer informasjon og påmelding