RENnytt nr. 3 2019

RENnytt nr. 3 2019

RENnytt nr. 3 i 2019 er publisert. Fagartikler om elektrifisering av transportsektoren, optilmal beredskap, Metodedager 2019 m.m.

I årets tredje nummer av RENnytt i 2019 kan du lese om blant annet følgende:

  • Vellykket avsluttning for Metodedager i Drammen
  • På jakt etter jording
  • Ny stolpeimpregnering
  • Førsteårslærling ble norgesmester
  • Skarptesting av jordfeilvern
  • og mer!

Les også om de mange siste oppdateringene på RENblader, hvilke nye som har kommet til - og se hvilke som er på høring.

Se det nye RENnytt-nummerer her:  RENnytt nr. 3 2019