RENnytt nr. 2 2019

RENnytt nr. 2 2019

RENnytt nr. 2 i 2019 er publisert. Fagartikler om korrosjon på kabelsko, anbefalinger innen parallelle lavspenningskabler, REN jussnytt m.m.

I årets andre nummer av REN-Nytt i 2019 kan du lese om blant annet følgende:

 • Anbefalinger innen parallelle lavspenningskabler
 • Funn i fm. bruk av fortinnet AL kabelsko utendørs
 • RENs FoU-sider
 • Operativt beredskapskonsept for sjøkabler
 • Oppdatert kostnadskatalog
 • Metodedager 2019
 • REN Jussnytt, med følgende emner:
  • Stiftelse og tinglysning: oversikt over regelverket som gjelder for stiftelse av rettigheter på annen manns grunn.
  • Endringer i etablerte rettigheter: Hvilke muligheter har nettselskapene til å gjøre
   endringer i eksisterende rettigheter?
  • Forhandlingsprosessen – konfliktstyring og mulighetene for å unngå rettslige
   tvister: Hvordan kan forhandlingsprosesser håndteres på en best mulig måte for å unngå konflikter?
  • Kranglete grunneiere: Hva gjør man når grunneier forhindrer nettselskapet å utøve en eksisterende rettighet?
  • Opphør av servitutter: Hvilke konsekvenser og virkninger får fjerning og avvikling av nettselskapets anlegg?
 • og mer!

Les også om de mange siste oppdateringene på RENblader, hvilke nye som har kommet til - og se hvilke som er på høring.

Se det nye REN-Nytt-nummerer her:  RENnytt nr. 2 2019