REN Temadag - Nettstasjoner 2014

REN Temadag - Nettstasjoner 2014

Formålet med konferansen er å samle teknisk personell som arbeider med nettstasjoner. REN vil over 2 dager prøve å gi en oversikt over viktige tekniske saker innenfor området. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for ca. 1 år siden som har revidert diverse REN blader innen området. Det vil også bli presentert et nytt REN blad innen smartgrid for nettstasjoner.¨

 1. Velkommen  - Hans Brandtun – REN 
 2. Fokus ved tilsyn av stasjoner - Espen Masvik, DSB
 3. Risikovurdering ved prosjektering av nettstasjoner   - Hans Brandtun – REN 
 4. Risikovurdering i forhold til byggherre forskriften - Andre Indrearne, REN
 5. Jording av nettstasjoner - Kåre Espeland, REN
 6. Måling av jordingssystem i distribusjonsnettet - Kåre Espeland, REN
 7. Viktige områder i NEK 440 stasjonsanlegg over 1 kV - Hans Brandtun – REN
 8. Case oppgave - Overføring av høyspenning til kunde - Kåre Espeland, REN
 9. Appløsning for kappemåling av HS kabel - Raymond Dalsborg – Infraflyt
 10. Smarte nettstasjoner - Kenneth Mandal – ABB
 11. Nettstasjonsløsninger - Ivar Lifjell,  Møre Trafo AS
 12. Smart grid løsning for nettstasjon - Geir Simonsen, Siemens AS
 13. Komplette systemløsninger for nettstasjonsovervåking - Geir Aksdal - Smart Grid Norway
 14. Smarte nettstasjoner - Teknisk spesifikasjon - Hans Brandtun – REN
 15. Retningslinjer for nettstasjon i bygg - Jørn-Berntzen - Hafslund Nett
 16. Branntekniske krav for nettstasjoner - Zvonko Tufekcic, REN
 17. Retningslinjer for prefabrikerte nettstasjoner - Syvert Augland, Agder Energi Nett AS
 18. Spesifikasjon for nettstasjon/tilknytningsstasjon for småkraftverk - Andre Indrearne, REN
 19. Retningslinjer for LS tavler/skap - Hans Brandtun, REN
 20. Prosjektering av Nettstasjon - Lars Andre Kalve - Lyse Nett AS
 21. Prosjektering av nettstasjoner - Leif Bratsberg, Infratek Norge AS
 22. Måleceller i stasjoner - Knut Eliassen, BKK Nett