Temadager Veilys mai 2012

Temadager Veilys mai 2012

Her er presentasjonsfilene fra Temadager Veilys, avholdt på Thon Hotel Bristol i Oslo, 22. - 23. mai 2013

 1. Innledning - Zvonko Tufekcic, REN
 2. Tema fra tilsyn - Espen Masvik, DSB
 3. Ulike nettsystem og elektrisk dimensjonering av veilys anlegg - Hans Brandtun, REN
 4. Bruk av effektbrytere og høyeffektsikring som overstrømsvern i veilys anlegg - Magne Holdhus, ABB
 5. Elektrisk dimensjonering av veilys anlegg ved bruk av wb basert beregningsprogram - Zvonko Tufekcic, REN
 6. Komposit belysningsmaster fra Jerol - Anders Hedlund, Jerol Industri AB
        Film Jerol
 7. Dagens og fremtidens lyskilder, armaturer - Lars Øyvind Haarklou Hansen, DEFA Lighting AS
 8. Fremtidens lyskilder, armaturer - forsker - Tore Krok Nielsen, Cowi AS
 9. LED gatelys - Vidar Persbråten, Catena
 10. Ulike typer styring og regulering av belysning for veilys - Pål Larsen, Norconsult
 11. Jording og vern av veilys mot overspenninger - Hans Brandtun, REN
 12. Master og tilbehør - Stig Krøvel, Ørsta
 13. Kalkulering av veilyskostnader - Zvonko Tufekcic, REN
 14. Spesifisering og krav for veilys nettet - Morten Iversen, Statens vegvesen
 15. Kommuner som eier av veilys nettet - utfordringer og muligheter - Erik Bjelland, Oslo kommune
 16. Erfaringer med veilys arbeid fra entreprenør, status - fremtid - Oddmund Lefdal, Mesta Elektro