REN Teknisk konferanse 2012

REN Teknisk konferanse 2012

REN arrangerte Teknisk Konferanse 16.-17.oktober 2012, på Clarion Hotell Oslo airport på Gardermoen.

Konferansens innhold

Inntak
 1. Inntak hos kunden - Hans Brandtun - REN
 2. NEK inntaksnorm - Kjell Myrann - Nettkonsult AS
 3. Anleggsbidrag - Kåre Frøytland – Lyse Nett
 4. Anleggsbidrag - Christina Sepulveda – NVE
 5. REN standard for anleggsbidrag i kostnadskatalogen - André Indrearne – REN
 6. Design av kraftledninger - Eva Widenoja – Widenoja Design
Luftnett
 1. Forbudskrav kreosot 2013 - Roger Jøsok – Jøsok Prosjekt
 2. Valg av stolpetype? - Ola Eide - Omega Elkraft
 3. Risiko for Kreosot i drikkevann - Peter Kirkebø – Tafjord Kraft
 4. Fremtidens lavspenningsstolpe - Einar Haveland - EcoPole
 5. Fremtidens lavspenningsstolpe - Rolf Jernstrõm - Jerol Industri AB
 6. Veilys-program - Zvonko Tufekcic - REN
 7. Ny AUS Håndbok Marius Engebrethsen – REN/Kåre Espeland – REN
Tekniske tema
 1. FoU prosjekt spenningskvalitet Helge Seljeset – Sintef Energiforskning
 2. LEAN Verdistrømsanalyse – Erfaringer fra Helgelandskraft - v/ Arild Magne Larsen, Helgelandskraft, Harald Westgaard, Sintef
 3. Internkontroll – Fullstendig konsept for SHA plan - Hans Brandtun – REN