REN Teknisk konferanse 2011

REN Teknisk konferanse 2011

Presentasjonsfiler fra RENs Teknisk Konferanse 2011

Høyspent luft og stolpestandard
 1. Innledning
 2. Fremtidens stolper - Vidar Dale, NTE
        Film 1 - Helikkopterlift/henting av komposittmast
        Film 2 - Stolpereising komposittmast
 3. Netlin 3 - Stig Fretheim REN/Kjell Dalen, Hallingkonsult
 4. Vedlikehold luft distribusjon og regionalnett - Hans Brandtun, REN
 5. NEK 440 og jording - Kåre Espeland, REN
Infrastruktur og avtaler
 1. Avtale og erstatning - Ivar Eidsheim, REN
 2. Rettighetserverv og ledningsforskrift - Stig Børresen, Energi Norge
 3. Flytting av kabler i forbindelse med Bybanene i Bergen - Elisabeth Hansen, BKK
 4. Samarbeid med infrastruktur eiere og offentlig etat - Per Anders Oppsal, Fredrikstad EnergiNett
 5. Kabling i bymessig strøk - Ola Eide, Omegaelkraft

 Internkontroll

 1. Internkontroll REN - André Inderarne, REN
 2. TEFT - Espen Masvik, DSB
 3. Bemanningsforskriften - Ingvild Vaggen Malvik, NVE
 4. FKE og Bemanningsforskriften - Even Ungersness, Hafslund Nett
Tekniske tema
 1. Utvikling av prosjektsystemet - Magne Solheim, REN
 2. Tilknytning av småkraftverk - André Inderarne – REN
 3. Overvåking av nettstasjoner og AMS - Stig Fretheim, REN
 4. AUS - Kjell Ødegård, Hafslund og Marius Engebrethsen, REN    Case studie av AMS utrulling
 5. Veilys programvare - Hans Brandtun, REN