REN Sjøkabelberedskap arrangerer fagsamling

REN Sjøkabelberedskap arrangerer fagsamling

REN Sjøkabelberedskap inviterer til fagsamling på Gardermoen for deltakende selskaper i sjøkabelsamarbeidet

Formålet rundt REN SKB sin fagsamling er å orientere om arbeidet i sjøkabelsamarbeidet og rammene rundt det, og å gjøre aktørene kjent med hverandre. Sist fagsamling ble avholdt 29. november 2017, hvor alle deltakende leverandører med fremforhandlet kontrakt fikk mulighet til å presentere seg. Vi legger opp til litt av det også i denne samlingen. 

Fagsamlingen er åpen for de nettselskapene som er med i sjøkabelordningen, samt de leverandører som har inngått rammeavtaler inn mot den.

Fagsamlingen arrangeres på Gardermoen 6. mars 2019. Les mer om samlingen, se programmet og meld deg på her: Fagsamling REN Sjøkabelberedskap

For spørsmål omkring fagsamlingen, kontakt Magnus Johansson, magnus@ren.no