REN overtar eBeredskap

REN overtar eBeredskap

Juli 2013: Det går i disse dager ut melding til alle medlemmene i eBeredskap om at foreningen legges ned, og at REN overtar, og videreutvikler konseptet med en nasjonal database for beredskap.

Alle som til nå har vært medlem av foreningen eBeredskap, får tilbud om å delta i det nye samarbeidet RENberedskap. Foreløpig drives database med innhold videre som før, men allerede fra august måned startes en utvikling der målet er å komme frem til en bedre løsning for web-basert samarbeid lokalt. Det opprettes en egen gruppe som får navnet REN beredskapsråd. Dette vil bestå av 7-8 deltakere, der det tidligere styret i eBeredskap også inngår. Rådet samles første gang 23. oktober på Gardermoen for å få sitt mandat, og starte sitt arbeid.

2013-07-02 13:19:11.0