REN-Nytt nr. 6 2015

REN-Nytt nr. 6 2015

REN-Nytt nr. 6 er publisert, med blant annet våre årlige og populære jule-oppgaver, interessant artikkel om Tesla-lading og mye godt annet faglig stoff

Les REN-Nytt her: Link til REN-Nytt nr. 6 2015

Les i dette nummeret:

 • Nye REN-ansatte
 • Tesla-lading til besvær
 • Julenøtter
 • Endringer i matrikkelforskriften - forbedring, eller?
 • Forbedringer innen kurspåmelding
 • Referat fra Driftslederforum 2015
 • RENblad-endringer
  • RENblader på høring
  • Kommende publiseringer av RENblader
  • Viktige publiseringer siden forrige REN-Nytt
 • Isolerte hansker
 • Referat fra Temadager stasjonsanlegg
 • Montasje av fraskiller til jordelektrode
 • Direktebestilling av RENs produkter via www.ren.no
 • Nytt krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskap
 • REN brosjyre
 • REN-prosedyrer
 • om Sjøkabelspesifikasjon (RENblad 9302)
 • Oppstart arbeid - offentlige anskaffelser - nytt RENblad

På slutten av REN-Nytt er det også hektet på programmet for Temadager Drift av lavspenningsnettet og nummeret inkluderer oversikt over kurs 2016, se vår kursliste.

Du kan lese tidligere versjoner av REN-Nytt på oversikten over alle publiserte REN-Nytt.