REN-Nytt nr. 1 2016

REN-Nytt nr. 1 2016

REN-Nytt nr. 1 er publisert, med blant annet informasjon om ny REN-ansatt, stikkprøvekontroll-administrasjon, nettstasjoner i tunnel etc.

Les REN-Nytt her: Link til REN-Nytt nr. 1 2016

Les i dette nummeret:

 • REN som administrator for stikkprøvekontroll av elmålere
 • Ny ansatt: Kai Solum
 • Temadager "Drift av lavspenningsnettet"
 • Flytting av Elmåledagene
 • Temadager, kurs og konferanser - plan frem til sommeren 2016
 • Nettstasjon i tunnel
 • Status sjøkabel
 • Trekning av vinnere
 • Temadager veilys 25. - 26. mai 2016
 • Nye priser 2016
 • Høringsfrist for RENblad 7645 er over
 • Forskningsprosjekt på kabel
 • RENblad-forbedringer: Forbedret søk og varsling på epost ved endring
 • RENblad-endringer siden sist REN-Nytt

På slutten av REN-Nytt er det også hektet på programmet for Temadag Beredskap og nummeret inkluderer oversikt over kurs 2016 frem til sommeren, se vår kursliste.

Du kan lese tidligere versjoner av REN-Nytt på oversikten over alle publiserte REN-Nytt.