REN-Nytt nr. 5 2016

REN-Nytt nr. 5 2016

REN-Nytt nr. 5 er publisert, med blant annet informasjon om beredskapsordning for sjøkabelanlegg, arbeid under spenning, nytt RENblad om prosedyre for ekom-arbeid i lavspentsone m.m.

Les REN-Nytt her: Link til REN-Nytt nr. 5 2016

Les i dette nummeret:

 • Kostnadseffektiv beredskapsordning for sjøkabelanlegg
 • Nasjonal beredskap for GIS-anlegg
 • Tekniske krav ved bruk av byggestrømskap
 • Bruk av oljeisolert transformator i vegtunnel - presisering
 • Metodedagene 2017 i rute
 • Forskning på en-polte koblinger i AUS
 • Mye å spare på bruk av AUS
 • Temadager AUS
 • Kurs i montasje av lavspenningsluftnett
 • Nytt RENblad 1305 - IK - Prosedyre ekom-arbeid i lavspentsone
 • RENblad-endringer siden forrige REN-Nytt
 • Temadager, kurs og konferanser - høstens kurs

Du kan lese tidligere versjoner av REN-Nytt på oversikten over alle publiserte REN-Nytt.