REN-Nytt nr. 4 2018

REN-Nytt nr. 4 2018

REN-Nytt nr. 4 i 2018 er publisert, denne gang med fagartikler om skog, test av impregnering og råtekontroll for stolper, nye RENblader og arbeidsgrupper m.m.

I fjerde nummer av REN-Nytt i 2018 kan du lese om blant annet følgende:

 • Sikrer strømleveranser med sterkere skog
 • All sjøkabel på plass i beredskapslageret
 • Testfelt for nytt impregneringsmiddel for trestolper
 • Råteinspeksjon av stolper - prosjekt hos TrønderEnergi med BirdsView
 • Informasjon om stikkprøver av elmålere
 • Utviklingsprosjekt for elektrifisering av transportsektoren
 • Metodedager 2019 foran skjema
 • Simonsen Vogt Wiig lanserer fastpriskatalog for juridiske tjenester og ny kurskatalog
 • Ny referansegruppe for Regionalnett Luft
 • Referansegruppe Nettstasjon og Kabel
 • Fagforum for helikopterflyging
 • Nye RENblader er nettopp publisert:
  • 8152, som omhandler korrosjon på nettkomponenter
  • 2600, som er en brosjyre om bygging nær elektriske ledninger
  • 7645, som er kabelspesifikasjon 72,5-145 kV
 • Invitasjon til Temadager Stasjonsanlegg i desember

Les også om de siste oppdateringene på RENblader, hvilke nye som har kommet til - og se hvilke som er på høring. I dette REN-Nytt er det også hektet på vår arrangementskalender 2018-2019, program for Temadager Stasjonsanlegg i desember samt REN Jussnytt fra SVW.

Se det nye REN-Nytt-nummerer her:  REN-Nytt nr. 4 2018