REN-Nytt nr. 4 2016

REN-Nytt nr. 4 2016

REN-Nytt nr. 4 er publisert, med blant annet informasjon om RENs nye rettigheter-temasider på www.ren.no, mye nytt fra oppdaterte og nye RENblader om nettstasjoner, ny-ansettelse i REN m.m.

Les REN-Nytt her: Link til REN-Nytt nr. 4 2016

Les i dette nummeret:

 • REN lanserer "Temasider rettigheter" på www.ren.no
 • Status for REN stikkprøveadministrasjon
 • Høringer - følgende RENblader er på høring i september
  • RENblad 8310, et RENblad det har blitt arbeidet lenge med og som omhandler erstatningsprinsipper
  • RENblad 7683 som omhandler områdesikring (Høring er utvidet til 1. oktober ettersom høringen startet midt i sommerferien)
 • REN Metodedager 2017
 • Spesialtilbud på papirutgaven av Brukerguide FEF for lærlinger
 • Ny ansatt i REN - Bjarte Sandal
 • Temadager Nettstasjoner - "Alt om nettstasjoner på to dager"
 • Fra nettstasjonsgruppemøte, hvor det ble sett nærmere på
  • Nettstasjon i tunnel
  • Nettstasjoner forsynt fra luftnett
  • Håndbok for drifts- og anleggsmerking, med spesielt fokus på nettstasjon
  • Tegninger for nettstasjoner i bygg
  • AMS-konsentratorer i nettstasjoner
 • RENblad 7303 om effektbrytere 12-145kV
 • Ny versjon av netLIN: 3.24
 • FoU-prosjekt "Økning i belastningsevnentil jordkabler"
 • RENblad-endringer siden forrige REN-Nytt
 • Temadager, kurs og konferanser - høstens kurs

På slutten av REN-Nytt er det også hektet på programmet for Brukerkonferanse Prosjektsystem .  For full oversikt over høstens kurs, se vår liste over kommende kurs.

Du kan lese tidligere versjoner av REN-Nytt på oversikten over alle publiserte REN-Nytt.