REN-Nytt nr. 3 2016

REN-Nytt nr. 3 2016

REN-Nytt nr. 3 er publisert, med blant annet informasjon om CreoSub-prosjektet, Invitasjon til NM i energimontørlærlinger m.m.

Les REN-Nytt her: Link til REN-Nytt nr. 3 2016

Les i dette nummeret:

 • Metodedager 2017 - påmeldte utstillere
 • Invitasjon til spørreundersøkelse om pålitelige skjermtilkoblinger
 • Signeringsmøte i sjøkabelprosjektet
 • Generalforsamling/årsmøte avholdt i REN AS
 • REN i møte med EBR / Svensk Energi
 • Nye produkter i 2016
  • AUS mentor
  • Stikkprøve-administrasjon
 • Invitasjon til NM for Energimontørlærlinger 2017
 • Oppstart av REN-prosjekt innen innmåling
 • Planbok - Lastflytanalyser og kortslutningsberegninger
 • Temadager Veilys 2016
 • Overskuddsmateriell fra Haugaland Kraft: Brytere med feltskap
 • REN på facebook
 • Status for bruk av kreosot som trebeskyttelsesmiddel
 • Alternative løsninger for integrasjon av distribuert produksjon
 • De siste RENblad-endringer siden sist REN-Nytt
 • RENblader på høring
 • Temadager, kurs og konferanser – plan utover året 2016

På slutten av REN-Nytt er det også hektet på programmet for Temadager AUS .  For full oversikt over kurs til høsten, se vår kursliste.

Du kan lese tidligere versjoner av REN-Nytt på oversikten over alle publiserte REN-Nytt.