REN-Nytt nr. 2 2018

REN-Nytt nr. 2 2018

REN-Nytt nr. 2 i 2018 er publisert, denne gang med fagartikler om stikkprøvekontroll, korrosjonsutfordringer, GDPR for nettselskaper m.m.

I denne utgaven har vi mye interessant stoff, blant annet følgende saker:

 • REN fyller 20 år i 2018 den 18. mai
 • Vi har ansatt to nye prosjektledere i REN AS - les om hvem det er og hva de skal jobbe med.
 • Fagartikkel om korrosjonsutfordringer: Valg, krav og bruk av utstyr - Utfordringer
 • REN lanserer et nytt kurs-konsept for driftsleder - faglig ansvarlig - installatør
 • Rapport fra Temadager Veilys 2018
 • Virkningene av revidert «Forskrift om krav til elektrisitetsmålere» i forhold til stikkprøvekontroll av målere
 • REN arrangerer gratis Temadag Stikkprøvekontroll av Målere
 • Metodedager 2019: Forhånds-registrering av utstillere er åpnet !
 • Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig orienterer om GDPR - Nye personvernregler og deres betydning for nettselskaper
 • Rapport fra Temadager AUS og CIGRE-møtet som ble arrangert i Bergen
 • Oppdatering av kostnadsmalene: Revisjon 1-2018
 • Etablering av ny referansegruppe regionalnett luft og ny referansegruppe innen anskaffelser

Du vil også kunne lese om RENblad-publiseringene siden forrige REN-Nytt, hvilke RENblader som er på høring og om våre kommende arrangementer.

Se det nye REN-Nytt-nummerer her:  REN-Nytt nr. 2 2018