REN-Nytt nr. 2 2016

REN-Nytt nr. 2 2016

REN-Nytt nr. 2 er publisert, med blant annet informasjon om RENs AUS-ordning, ny versjon av kostnadskatalogen, Selskapsmerknader på RENblader etc.

Les REN-Nytt her: Link til REN-Nytt nr. 2 2016

Les i dette nummeret:

 • RENs satsning på AUS
 • Avtale om kjøp knyttet til beredskapskomponenter
 • REN AS og REN sjøkabelberedskap AS som KBO-enhe
 • RENblad-endringer siden sist REN-Nytt
 • RENblader på høring
 • Viktig RENblad revidert
 • Temadager, kurs og konferanser – plan ut 2016
 • Tekninsk konferanse - påmelding allerede åpnet
 • Flere RENblader i "Installatør"-produktet
 • Sjekklister for Stasjonsanlegg (Sluttkontroll, Prosjektering, Risikovurdering etc.)
 • Oppmåling og bruk av netLIN
 • Kontaktinfo for måleransvarlig
 • Nytt RENblad - 4008
 • Kostnadskatalog Revisjon 1-2016
 • Visste du…
 • REN-prosjekt om optimal beredskap for norsk kraftforsyning
 • Selskapsmerknader på RENblader
 • Oppdateringer av Planbok

På slutten av REN-Nytt er det også hektet på programmet for Temadag Veilys .  For full oversikt over kurs fremover i 2016, se vår kursliste.

Du kan lese tidligere versjoner av REN-Nytt på oversikten over alle publiserte REN-Nytt.