REN-Nytt nr. 1 2014

REN-Nytt nr. 1 2014

REN-Nytt nr.1 2014 er ute, les den på nett på www.ren.no

REN-Nytt nr. 1 2014 er tilgjengelig for våre medlemmer, innhold i dette nummeret er:

 • Godkjente prosjekt vedrørende FoU
 • Oppsummering åpent møte Hovedfaggruppen - 6 februar
 • Anleggsbidrag
 • Marius Engebrethsen går til Nettpartner
 • Ny-ansatt i REN: Magnus Johansson
 • Åpent jordingskurs i Jondal
 • Risikovurderinger testing kontroll i forbindelse med innføring av AMS
 • Temadager, kurs og konferanser – plan frem til sommeren 2014
 • EBR Metod- och maskindagar 2014 i Sverige
 • Oppdateringer på RENBlader
  • Nye RENBlader
  • RENBlader på høring
   • Høring AUS-prosedyrer
   • Høring Vedlikeholdsstandard for transformatorstasjoner
  • Ferdig utførte høringer og planlagte høringer
 • Revisjon av diverse RENBlader innen nettstasjon
  • Revisjon av RENBlad 6017 Nettstasjon i bygg/frittstående - spesifikasjon
  • Revisjon av RENBlad 6020 Nettstasjon: Prefabrikkert – spesifikasjon
  • Revisjon av RENBlad 6038 Nettstasjon i bygg - Branntekniske krav
  • Revisjon av RENBlad 6002 nettstasjon i bygg Nettstasjon - i bygg/frittstående – Byggtekniske krav
 • Tilknytningskontrakt og tekniske funksjonskrav til lavspente PV-enheter (Solcelleanlegg)
 • Tilknytningskontrakt og tekniske funksjonskrav for tilknytning i regional- og sentralnett
 • NM for Energimontørlærlinger 2015
 • REN brukerundersøkelse

Les REN-Nytt 01/14 på /documents/10206/57626/RenNytt_1-2014.pdf