Nytt produkt: Felles brosjyre for nettselskaper

Nytt produkt: Felles brosjyre for nettselskaper

REN har i samarbeid med noen av de største nettselskapene i Norge utarbeidet en felles informasjonsbrosjyre for arbeid nær høyspenningslinjer

Prosjektet "Felles brosjyre" i samarbeid med Agder Energi, BKK, Hafslund Nett, Skagerak Energi og TrønderEnergi har resultert i brosjyren "Aktiviteter nær høyspentlinjer og kabler er livsfarlig".  Brosjyren er rettet mot entreprenører, skogryddere og andre som kan komme nær høyspenningslinjer eller kabler. Brosjyren informerer om risiko for aktiviteter nær høyspenningslinjer med kontaktinformasjon til det lokale nettselskap.

Det er laget to varianter av brosjyren, en 4-siders folder og et 8-siders stiftet hefte med større illustrasjoner.  REN har laget illustrasjonene for brosjyren, og samarbeidet om layout og innhold med nettselskapene i prosjektet.

Brosjyren lanseres som et produkt også andre nettselskaper kan bestille.
        - Vi tror at dette er noe som andre nettselskaper også kan ha bruk for, så vi gjør brosjyren tilgjengelig for bestiling, sier prosjektleder Stig Fretheim.  Nettselskapene som bestiller produktet får sin logo på første og siste side, samt kontaktinformasjon på siste side. REN sørger for trykking og leveranse. "Hvis dette produktet slår an, så kan vi også se på andre typer brosjyrer som nettselskaper er interessert i å ha noe felles standard på", sier Fretheim.

I forbindelse med produktlanseringen er det laget en egen produktside med

  • videre beskrivelse av brosjyrene,
  • priser for ulike kvanta,
  • eksempler på brosjyrene i pdf-format, og
  • prosedyre for bestilling.

Gå til produktsiden for Brosjyrer