REN lanserer brukerguide for FEK

REN lanserer brukerguide for FEK

REN har publisert brukerguide for forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK).

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (eller "FEK") har vært gjennom noen endringer siden den opprinnelsen "Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk" kom ut i 1993. Den seneste endringen av FEK ble gjort i 2018.  Det er laget veiledning til forskriften, og opp gjennom årene har det også blitt foretatt en god del kommentarer og avklaringer til forskriften av DSB gjennom Elsikkerhet. Alt dette har REN nå samlet i vår nye brukerguide for FEK, som er på 54 sider.  I den er det også lagt inn REN-kommentarer pr. paragraf for videre avklaringer og anbefalinger, med evt. henvisning til aktuelle RENblader.

Brukerguide for FEK har samme oppbygning som de øvrige brukerguidene. Forskriften blir gjennomgått paragraf for paragraf med de enkelte paragrafene er gjengitt i mørke brungrå rammer, veiledning til forskriften vises i gulbrune rammer. DSB sine presiseringer i Elsikkerhet i røde felt og normene i blå felt. REN sine kommentarer og henvisninger til REN blader gjengis i grønne felt. RENbladene viser hvordan arbeidet skal utføres i praksis.

Brukerguiden for FEK foreligger på elektronisk format (ikke i trykket utgave), og er gjort tilgjengelig for alle med avtale om abonnement på elektronisk tilgang på RENs brukerguider. I forbindelse med dette har produktet "REN brukerguider for FEF og FSE" endret navn til "REN Brukerguider". 

Videre informasjon: