REN-kurs og arrangementer høsten 2018

REN-kurs og arrangementer høsten 2018

Her er en oversikt og siste nytt i forbindelse med høstens kurs og arrangementer

REN-høsten 2018

De siste arrangements-oppdateringer:

 

RENs egne kommende kurs og arrangementer fremover høsten 2018:


24. - 25. oktober på Gardermoen: REN Teknisk Konferanse

Formålet med konferansen er å sette fokus på aktuelle, tekniske utfordringer for bransjen. Disse vil bli belyst av myndigheter, normverk, REN og andre viktige aktører. Konferansen fokuserer også på de mest vesentlige REN-prosjekter som pågår eller nylig er fullført. Teknisk konferanse er åpen for alle deltakere. Mest relevant er den for personell som arbeider med tekniske forhold innenfor nettvirksomheten, drift og planlegging samt entreprenører og konsulenter.  Det er også et utvalg leverandører som har utstilling på konferansen.

Mer informasjon, program og påmelding


1. november i Oslo: Temadag Anskaffelser

Formålet med Temadag Anskaffelser er å skape en arena for kompetanseheving og erfaringsutveksling knyttet til anskaffelsesfunksjonen i kraftbransjen. Hvordan kan evt. RENblader og standardiserte maler benyttes til å sikre effektive og korrekte anskaffelser? Målgruppen for arrangementet er personell som arbeider med offentlige anskaffelser i kraftbransjen. Temadagen vil også være nyttig for prosjekterende personell som ønsker større forståelse for det viktige samspillet mellom prosjekterende personell og innkjøpsfunksjonen.

Arrangementet er flyttet til 5. februar 2019

 


6. - 7. november i Oslo: Kurs i NEK 445

Formålet med kurset er å gi deltakerne inngående kunnskap om NEK 445: Luftledningen over 1 kV. Normsamling er utvidet og dekker nå luftledninger over 1 kV. Kurset gir en gjennomgang av normsamlingen med fortolkningen og anbefalinger. Kurset er åpent for alle, men er særlig relevant for personell som arbeider med planlegging og prosjektering av luftledninger.

Påmelding og mer informasjon


13. - 14. november i Oslo: Temadag Sterkere Skog og Temadag Rettigheter.

Disse to temadagene arrangeres i sammenheng, ettersom vi regner med at mange kan være interessert i å delta på begge.  Ved påmelding kan en velge å delta på begge dagene eller bare en av dem. Temadag Sterkere Skog tar for seg skogrydding og utfordringer i forbindelse med skog, mens Temadag Rettigheter tar for seg hvilke rettigheter som gjelder for bygging, drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Temadag Rettigheter vil spesielt ha fokus på nye grunneieravtaler, bruk av disse samt drift av elektriske anlegg. Målgruppen for temadagene er personell som arbeider med planlegging, prosjektering og drift av elektriske anlegg.

Påmelding og mer informasjon


11. - 12. desember i Lillestrøm: Temadager Stasjonsanlegg

Formålet med temadagene er å samle teknisk personell som arbeider med regionalnett og stasjonsanlegg. REN vil over to dager gi en oversikt over hva som rører seg i bransjen samt gå i detalj på enkelte tema. Målgruppen er de som arbeider med tekniske forhold innenfor nettvirksomheten, drift og planlegging samt entreprenører og konsulenter.

Påmelding og mer informasjon

Allerede avholdte kurs og arrangementer i høst:

August og september i Oslo: Åpent kurs Faglig ansvarlig - installatørkurs

Få oppdatert din kunnskap om tekniske rammer for forvaltning av et nettselskap eller utførende selskap i bransjen.  Kurs i to deler (21. - 23. august og 25. - 27 september). Målgruppen er faglig ansvarlige, driftsledere eller andre som ønsker å oppnå en helhetlig forståelse av tekniske rammer for energiforsyningen. Dette vil også være et utmerket kurs for forberedelse til installatørprøven.

Mer kursinformasjon Kurset  har vært avholdt


4. - 5. september på Gardermoen: Åpent kurs i Måling og Dokumentasjon av jording

Formålet med kurset er å lære hvordan man kan dokumentere jordingsanlegg ved visuell kontroll og ved måling. Kurset vil ta for seg hvordan man kan avdekke de farlige feilene i jordingsanleggene, og hvordan man kan rette disse på en effektiv måte. Kurset gjennomføres over to dager, og består av både en teoretisk del og en praktisk del. Siste halvdel av dag 1 og første halvdel av dag 2 foregår utendørs på anlegg.  Obs: Kurset ble fulltegnet og har vært avholdt.

Mer kursinformasjon


10. - 11. september i Oslo: Åpent kurs i Prosjektering av Nettstasjon

Nettstasjoner er viktige knutepunkter i distribusjonsnettet. Det er viktig å spesifisere riktig ved prosjektering av nettstasjonene for å sikre stabil drift i nettet og lang levetid på nettstasjonen. Formålet med kurset er å få en gjennomgang av prosjektering av nettstasjon og spesifisering av komponenter i nettstasjonen. Kurset er tilpasset dem som skal prosjektere eller bestille nettstasjoner eller komponenter i nettstasjonen. Kurset ble fulltegnet og har vært avholdt.

Mer kursinformasjon


2. - 3. oktober i Oslo: RENs Driftslederforum

Formålet med Driftslederforum er å skape et nettverk for driftsledere og andre sentrale personer i sikkerhetsarbeidet hvor man kan utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger. Målgrupper:

  • Driftsledere og stedfortredere hos netteiere, både selskaper med områdekonsesjoner og privateide elektriske anlegg
  • Faglig ansvarlig og stedfortredere i selskaper som forestår arbeid på andres elektriske anlegg
  • HMS-ansvarlige i nettselskaper og entreprenørselskaper

Påmelding og mer informasjon og program


17. oktober hos Sunnfjord Energi i Førde: Åpent kurs i Høyspenningsmåling

Formålet med kurset er å øke kompentansen blant målerfagfolk med hensyn til måleteknikk, komponentene i et måleanlegg for elektrisk effekt og energi samt samspillet mellom komponentene. Kurset er delvis spisset mot måleanlegg i høyspenningsanlegg.  Målgruppen er målerfagfolk som har befatning med målanlegg på høyspenningsnivå, enten det er prosjektering, montasje, drift eller kontroll.

Mer informasjon, program og påmelding