REN kostnadskatalog revisjon 1-2012 er lagt ut

REN kostnadskatalog revisjon 1-2012 er lagt ut

REN kostnadskatalog revision 1-2012 er lagt ut, med oppdateringer på ressurspriser og materiellpriser og med noen øvrige endringer på tiltakspakker og data.

REN kostnadskatalog revisjon 1-2012 er lagt ut!

De som trodde at timeprisene i kostnadskatalogen vokser inn i himmelen, tok feil! For første gang på 11 år, går enkelte ressurstimepriser NED i REN kostnadskatalog. Årsaken til dette, er at vi har gjort analyser av effektiviteten hos våre medlemmer, og resultatet er oppløftende! Bidraget i timeprisene som skal dekke virksomhetrelaterte påslag, er gått markant NED de siste årene. Det medfører at RENs timepris på for eksempel montør er redusert fra 679 til 639 i den siste revisjonen. Andre ressurspriser - spesielt på maskiner - har gått opp - i snitt med ca 12%. Direkte lønn til montør har gått opp i tråd med lønnsøkningen som ligger inne i SSBs statistikker, men denne spises opp av nedgangen i påslag. Ny versjon av dokumentet "Hjelp kostnadsoppbygging" gir mer informasjon om dette. Den ligger tigjengelig for nedlasting under "Hjelp" i prosjektsystemet.

Vi har også som dere vet - gjort en omfattende analyse av materiellpriser. Her så det i starten ut til at vi fikk inn svært mye underlag fra våre medlemmer. Imidlertid var det veldig varierende kvalitet på dette underlaget - og vi måtte se bort fra store deler av det. Vi hadde likevel nok til å gjøre en skikkelig analyse, og har fått ryddet opp i en god del som var feilpriset. Spesielt kan her nevnes endeavslutninger på HS kabel. Der har vi nå økt prisene med ca 20%, i tillegg til at vi konsekvent bruker "sett" som benevnelse på disse.

Det er noen flere tiltakspakker på LS og HS kabel som er lagt ut denne gang. I tillegg har vi gjort følgende endringer/rettelser:
  • Gjennomgått alle oppstart/avviklingskodene og fjernet ressursen prosjektleder/formann. Denne ressursen er lagt som påslag på montør.
  • Rettet en feil i jordtråd oppheng i mastesamling FeAl 25
  • Grøft for dyrket mark har nå dybde 1,2 bredde 0,4-0,9 som standard.
  • Jordfeilovervåkning er lagt inn på alle nettstasjoner
  • Tekst på budsjettkoder for kabelskap gjenspeiler nå bredde, K-benevnelsen er fjernet.
  • Lagt inn overspenningsavledere på tranformator LS side som opsjon
  • Fysisk nummermerking av kabel som opsjon
  • Det er laget egne budsjettkoder på kabelnedføring i mast HS.
  • 10 m er nå satt som standard lengde på LS stolper

Dersom det mot fomodning skulle være feil i den versjonen som nå er lagt ut, vil vi gjerne vite om det snarest mulig. Ta kontakt med undertegnede enten på e-post eller mobil.

Vi kommer til å jobbe videre med katalogen i løpet av året, og ny revisjon er planlagt lagt ut i starten av november 2012.

Av Magne Solheim, REN AS