REN Jussnytt

REN Jussnytt

REN JussNytt kommer som bilag til REN-Nytt to ganger i året, og er laget av Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Bilde av REN JussNytt 1 2018

REN Jussnytt er relatert til arbeidet som gjøres i arbeidsgruppene på avtale-maler, tolkning av forskrifter og normer, vurdering av rettsavgjørelser og andre aktuelle emner.  Det lages av Simonsen Vogt Wiig og vil være interessant for nettselskaper og andre i bransjen som ønsker juridisk informasjon om ulike aktuelle tema.

Det er utgitt følgende Juss-nytt:

 • REN JussNytt nr. 1
  Dette var bilag til REN-nytt nr. 1 2018, og omhandlet følgende:
   
  • Tema 1: Nye avtaler for grunnerverv, relatert til nye avtaler innen grunnerverv.
    
  • Tema 2: Ekspropriasjonskostnader, anleggsbidrag og erstatning – noen muligheter?
    
  • Tema 3: Fiberkabler i luftledning?
   Har nettselskapene rett  overfor grunneier til å strekke fiberkabler i eksisterende trasé for luft - eller kabler?
    
  • Tema 4: Ny ledningsforskrift
   Den 24. november 2017 ble det vedtatt flere endringer i ledningsforskriften.
    
  • Tema 5:  Felles driftssentral
   Handlet om NVEs notat om samarbeid om felles driftssentraler
    
  • Tema 6:  Endringer av kontrakter
   Angående endringer i kontrakter som er omfattet av reglene for offentlige anskaffelser.

   Last ned REN JussNytt fra REN-Nytt nr. 1 2018

 

 • REN JussNytt nr. 2
  Dette var bilag til REN-nytt nr. 4 2018, og omhandlet følgende:
   
  • Tema 1: Ny fastpriskatalog for juridiske tjenester, ny kurskatalog og SVW styrker teamet som betjener nettselskapene.
    
  • Tema 2: Endringer i reglene om Anleggsbidrag
    
  • Tema 3: Ulovlige bygg - nærføring
    
  • Tema 4: Rettigheter i utmark
    
  • Tema 5: AMS, måler- og avregningsfeil

   Last ned REN JussNytt fra REN-Nytt nr. 4 2018

 

 • REN JussNytt nr. 3
  Dette var bilag til RENnytt nr. 2 2019, om omhandlet følgende:
   
  • Tema 1: Stiftelse og tinglysning
    
  • Tema 2: Endringer i etablerte rettigheter
    
  • Tema 3: Forhandlingsprosessen – konfliktstyring og mulighetene for å unngå rettslige tvister
    
  • Tema 4: Kranglete grunneiere
    
  • Tema 5: Opphør av servitutter

   Last ned REN JussNytt fra RENnytt nr. 2 2019

 

 • REN JussNytt nr. 4
  Dette var bilag til RENnytt nr. 4 2019, om omhandlet følgende:
   
  • Tema 1: Veivedlikehold og veivalg
    
  • Tema 2: Kontrollforskriftens krav til konkurranseutsetting av konserninterne innkjøp
    
  • Tema 3: Nettstasjoner i bygg – leieforhold eller servitutt?
    
  • Tema 4: Svært store nettkunder
    
  • Tema 5: Fritak for leveringsplikt

   Last ned REN JussNytt fra RENnytt nr. 4 2019

 

 • REN JussNytt nr. 5
  Dette var bilag til RENnytt nr. 1 2020, om omhandlet følgende:
   
  • Tema 1: Ekspropriasjon på distribusjonsnettet
    
  • Tema 2: Ekspropriasjons- og skjønnsprosessen når grunneier er ukjent
    
  • Tema 3: Innkjøp etter forsyningsforskriftens del I
    
  • Tema 4: Håndtering av uforutsette forhold ved anskaffelser etter forsyningsforskriften
    
  • Tema 5: Innsigelser til sluttoppgjør i entreprise

   Når RENnytt er lansert i uke 25/2020 vil lenke publiseres