REN inviterer til spørreundersøkelse

REN inviterer til spørreundersøkelse

REN i samarbeid med SINTEF inviterer ingeniører, prosjektledere eller fagansvarlige til spørreundersøkelse om feil på skjermtilkoblinger, som ledd i et forskningsprosjekt

Spørreundersøkelsen har til hensikt å kartlegge hendelser der skjermtilkoblinger i kabelanlegg (ved skjøter og endeavslutninger) har feilet, havarert eller manglet. Undersøkelsen går ut til alle kabelnett-eiere i Norge, samt utstyrsleverandører. Aktuelle spenningsnivå er fra 11 kV - 420 kV.  Målgruppen for undersøkelsen er ingeniører, prosjektledere eller fagansvarlige for arbeid med kabel, skjøter og endeavslutninger.

Svarene skal benyttes i FoU-prosjektet "Pålitelige skjermtilkoblinger i kabelsystem", som er et prosjekt i REN-regi støttet av Norges Forskningsråd.  Prosjektet skal vare i 4 år (2016 - 2019) og skjer i samarbeid med norske nettselskap, kabelprodusenter og utstyrsleverandører, NTNU og SINTEF Energi.

Målet med prosjektet
Hovedmålet med prosjektet er å etablere retningslinjer for testing og installasjon av skjermtilkoblinger i kraftkabler for å unngå fremtidige feilsituasjoner og dermed øke kabelnettets pålitelighet. Det har vært flere tilfeller av alvorlige og kostbare feil i kabelanlegg på grunn av overoppheting i kraftkabler de siste årene. Hovedproblemet er kvaliteten på tilkoblingene mot de metalliske skjermene og laminatet nær skjøter og endeavslutninger. Per dags dato eksisterer ingen nasjonal eller internasjonal standardisert test for denne type installasjoner. De bakenforliggende årsakene til feilene er ikke heller fullt ut forstått.

Eksempler på skader:

Bilde av et kabelsnitt, som viser at varmgang i kabelskjermen har ført til at (varme) skjermtråder har forårsaket alvorlig deformasjon av ytre halvleder og PEX-isolasjon.

Skader på ytterkappen til en kabel, som indikerer at det har vært høy lokal varmeutvikling i kobberskjermen/aluminiumlaminatet på disse stedene.

 

Med dette prosjektet ønsker vi å samle nødvendig kunnskap for å finne feilårsakene, og bruke denne informasjonen til å foreslå en internasjonal kvalifiseringstest for nytt utstyr. I tillegg vil en enkel men robust metodikk for beregning av skjermstrøm utvikles. Vi håper at dette prosjektet skal føre til mindre fremtidige feil, og en mer pålitelig kraftforsyning.

Hvordan delta
Spørreundersøkelsen går ut på å registrere inn hendelser/mangler/feil som er oppdaget på skjermtilkoblinger. Svar gis gjennom et spørreskjema på web. Prosjektet er interessert i å få så mange eksempler som mulig, så dersom det er flere aktuelle hendelser å melde om så kan spørreskjemaet besvares flere ganger.  Kontaktpersonene under vil kunne svare på spørsmål rundt spørreundersøkelsen og forskningsprosjektet. Man kan også ta direkte kontakt for å melde sin interesse til å bidra i undersøkelsen.

Link til spørreskjema:  http://goo.gl/forms/lSpIBHW6Bx

Innsendt informasjon behandles konfidensielt og opplysninger anonymiseres ved evt. publisering fra forskningsprosjektet. Eventuelle kontaktopplysninger benyttes kun for innhenting av ytterligere informasjon i prosjektet, og gis ikke til tredjepart.

For spørsmål ta kontakt med:
Hans Lavoll Halvorson, Tlf 414 52 882, epost hanslavoll.halvorson@sintef.no
Marius Engebrethsen, Tlf 992 78 985, epost marius@ren.no