REN brukerforum Småkraft 2012 september 2012

REN brukerforum Småkraft 2012 september 2012

Her er presentasjonene fra REN brukerforum Småkraft, avholdt på Bergen, First Hotel Marine 25.-26. september 2012.

 1. Innledning, André Indrearne - REN
 2. Optimal tilknytningsprosess, Bengt Otterås - BKK Nett
 3. Betydning av ENTSO-E krav for REN, André Indrearne - REN
 4. Tilknytning av produksjonsenheter via kraftelektronikk, Helge Seljeseth - Sintef Energiforskning
 5. Praktisk måling av spenningskvalitet ved tilknytning av produksjon, Helge Seljeset - Sintef Energiforsking
 6. Praktisk bruk av REN avtalen, Rolf Håkan Josefsen - AE Nett
 7. Beregning av anleggsbidrag og tariffer for kraftproduksjon, Stig Fretheim - REN
 8. Tilknytning og drift av solcelleanlegg ved AE Netts konsernbygg. En solskinnshistorie? Rolf Håkan Josefsen - AE Nett
 9. Fra RTU til iRTU, Geir Nilsen Aksdal - Smart Grid Norway
 10. Måling av produksjon - Rolle som nettselskap, Stig Fretheim - REN
  Brev ved oppsigelse og overføring av ny REN avtale til eksisterende Innmatingskunder
 11. Overføring av ny REN avtale til eksisterende Innmatingskunder, Rolf Håkan Josefsen - AE Nett
 12. Tilrettelegging og spørsmål for produksjonsenheter i Lavspenningsnettet, Stig Fretheim - REN
 13. Leverandørs erfaringer ved nettilknytning, Steinar Maalen - Voith Hydro
 14. PV_Vedlegg 3 Tekniske Funksjonskrav, REN
 15. Tilknytning av plusskunder, erfaringer med solcelleanlegget til Oseana, Bengt Otterås - BKK Nett
 16. REN standard for tilknytning i lavspenningsnettet.
 17. Utbyggers erfaringer ved ved nettilknytning - Småkraft