REN Beredskap søker innspill

REN Beredskap søker innspill

I 2013 overtok REN den eksisterende løsning for deling av beredskapsmateriell og samarbeid. Oppslutningen om den eksisterende løsningen har ikke vært god nok, og vi har begynt å planlegge et produkt som vi håper vil forbedre beredskapsarbeidet i kraftforsyningen.

Produktet vil inkludere REN blader samt en forbedret løsning for samarbeid og deling av beredskapsressurser.

I den forbindelse kartlegger vi historier fra arbeidshverdagen eller tenkte bruksmønstre, og hvordan vi skal forme den nye løsningen. Alle innspill er velkomne, og de vil påvirke hva vi prioriterer i løsningen og deres fremtidige beredskapshverdag. Det trenger ikke være lange avhandlinger, korte og konsise beskrivelser er godt nok. De kan være fra opplevde situasjoner med den eksisterende løsningen, eller hvor den ikke ble tatt i bruk.

Hva trenger du i ditt beredskapsarbeid? Hvordan kan vi lage et nytt produkt som støtter beredskapsarbeidet i ditt selskap, og samarbeidet lokalt og nasjonalt? Ta kontakt med Magne Solheim magne@ren.no for mer informasjon.