Reisestipend

Reisestipend

REN lyser ut et reisestipend på 30.000 kr. for prosjekt av teknisk art rettet mot nettvirksomheten og nettselskap eller entreprenører i andre land. Les mer om hvordan du kan søke.

 
Tildeling av reisestipend forutsetter følgende:
 
Hvem kan søke: Ansatte i et nettselskap eller en entreprenør
Tema: Temaet må være av teknisk art rettet mot nettvirksheten og nettselskap eller entreprenører i andre land.
Dette kan være tema som: Luftnett, nettstasjoner, kabelnett, jording, måling, vedlikehold osv.
 
Søknad: Søknaden sendes innen 1. september 2013. til post@ren.no
 
 
Kåring av vinner: Vinneren blir kåret på REN teknisk konferanse i oktober 2013
 
Forpliktelse: Det skal lages en prosjektrapport som kan presenteres på REN teknisk konferanse i oktober 2014.