Realisering av nettnytteverdier av AMS, oktober 2012

Realisering av nettnytteverdier av AMS, oktober 2012

REN avholdt "Realisering av nettnytteverdier av AMS" på Park Inn Hotell på Gardermoen 31. oktober 2012.

  1. Innledning nytteverdi av AMS - Stig Fretheim/REN
  2. Nettnytte ved innføring av AMS - Magnar Bjørk/EPOS
  3. RENs arbeid med AMS - Stig Fretheim/REN
  4. Innføring av AMS sett i forhold til realisering av nettnytteverdier - Anne Hilde Nilsen/Haugaland Kraft
  5. AMS - Prosessen fra anskaffelse til idriftsettelse - Tom Wirkola/EPOS
  6. AMS i Ringeriks-Kraft - Morten Sjaamo/Ringeriks-Kraft Nett og Tom Wirkola/EPOS
  7. AMS prøveprosjekt - jordfeildetektering - Olav Mikal Fykse/Kvam Kraftverk
  8. Få ut nettnytteverdier - Stig Fretheim/REN