Prosjektsystemet er oppgradert til versjon 4.5

Prosjektsystemet er oppgradert til versjon 4.5

Det blir foretatt oppdatering av prosjektsystemet, juni 2012, med fiks av en del feil og en god del forbedringer.

Prosjektsystemet er oppgradert til versjon 4.5

Fredag 29. juni 2012, om morgenen blir det lagt ut en ny versjon av REN Prosjektsystem. Der vil vi ha oppdatert deler av grunnsystemene, ha rettet noen feil, og introdusere noen nye funksjoner i kalkylen. Vi mener nå at vi har rettet følgende feil:

 • Frys/heng i kalkyle og rapportverktøy
 • Vindu for import av kalkylefil lar seg nå lukke
 • Fjernet kryptiske tegn fra beskrivelsesfelt i rapporter
 • Rettet materiellrapport slik at tekst stammer fra EFObasen ved selskapskalkyle


Følgende nye funksjoner er lagt til:

 • Større tekst i kalkyletreet
 • Mindre luft mellom tekst og mengde/kostnad
 • Endret knappene i toppen:
 • a) Alle knappene ligger nå på linje, og de med en trekant på høyre side, er en nedtrekksmeny som åpner når man holder musepeker over.
 • b) Hent kalkylefil, Slett og Rydd lagt inn på en "menyknapp" som heter "Verktøy".
 • c) Knappene for valg av Ressursprissett og Materiellpåslag viser nå direkte hva som er valgt.
 • Det er nå mulig å angre, men bare siste operasjon, en av gangen. Angrefunksjonen ligger under "Verktøy" knappen
 • Det er lagt til en ny knapp helt til høyre, som viser logg over alt som man har gjort siden prosjektet ble opprettet. De linjene som har et forstørrelsesglass, kan man klikke på, så vises det stedet endringen ble gjort.

Vi håper dere blir fornøyd med denne versjonen. Neste utgave av prosjektsystemet er planlagt utgitt i starten av november 2012.