Nye produktsider på www.ren.no

Nye produktsider på www.ren.no

Det lanseres nye produktsider på www.ren.no, med priser og utfyllende informasjon om RENs produkter.

Som et ledd i en strategi for å gi bedre informasjonen om vår virksomhet, lanserer vi produktsider på www.ren.no. Nettsidene er tilgjengelig via toppmenyen (som vist på skjermbildet under) eller via www.ren.no/produkter .
 

«Produkter»-menyen ligger i den grønne toppmeny-linjenI alt lanseres 11 nye sider med produktinformasjon:

/produkter/distribusjonsnett
/produkter/stasjonsanlegg
/produkter/tilknytning-av-kraftproduksjon
/produkter/utendorsbelysning
/produkter/netlin
/produkter/planbok
/produkter/installator
/produkter/renberedskap
/produkter/brukerguide-fef-og-fse
/produkter/banner-reklame
/produkter/renblad
/produkter/webservices

Av disse har bare REN Beredskap tidligere hatt en slik produktside, nå finnes sider for de øvrige produktene også.
 

Innhold
Produktsidene er ment å være formelle og opplysende nettsider om våre produkter, med oppdaterte priser og beskrivelse av produktene og omfanget av dem. Målet med sidene er at våre kunder (og potensielle kunder) skal kunne finne informasjon om hva REN tilbyr. Samtidig er det også en mer formell definisjon av produktene enn tidligere, ved at innhold og omfang er spesifisert utover en liste med priser - fremtidige avtaler skal kunne henvise til produktsidene for mer informasjon, og ved generelle henvendelser med spørsmål om priser og innhold i de ulike produktene kan vi nå også vise til disse sidene.


Produkt-navngivning
Som nevnt i REN-Nytt nr. 6 i 2014 endrer noen av produktene navn, og med lanseringen av produktsidene iverksettes disse nye produkt-navnene. De største endringene er som nevnt at

Utenom disse er det ingen endringer. Produktsidene opplyser også om eventuelt tidligere navn på produktene.


RENblad-omfang
På produktsidene vil man kunne se hvilke RENblader et produkt omfatter, hvis det er et produkt som inkluderer dette. Dette kan være til hjelp for å skjønne hvordan man får tilgang til spesifikke RENblader - spesielt de mer spesialiserte RENbladene.

For to av produktene er omfanget beskrevet litt spesielt:  For «Utendørsbelysning» og «Stasjonsanlegg» vil situasjonen på sikt være at de RENbladene som deres respektive hovedserier linker direkte til (fra 4500-serien for Utendørsbelysning og fra 7000-serien for Stasjonsanlegg) vil være inkludert.  Eksempelvis hvis RENblad 4506 linker til RENblad 8035, så vil 8035 være inkludert i «Utendørsbelysning».  De RENblader som 8035 igjen videre referer til, vil derimot ikke være inkludert i det produktet.  For Utendørsbelysning er dette gjennomført, men for Stasjonsanlegg vil det innføres senere i 2015.

Som nevnt i REN-Nytt nr. 6 er også Installatør-produktet styrket. Se egen nyhet om dette.


Vil bli oppdatert
Produktsidene er i en første utgave, og på sikt vil sidene og strukturen bli utvidet med litt mer informasjon om underliggende systemer.  Dette for videre å informere om detaljer i produktinnholdet. Hvis for eksempel produktet «Distribusjonsnett» inneholder prosjektsystemet, vil produktsidene etter hvert få linker til mer informasjon om dette systemet.


Synspunkter velkommen
Vi håper produktsidene blir til hjelp og støtte for både våre eksisterende kunder og for eventuelt for de som er nysgjerrige på hva REN kan tilby. Hvis noen har noen kommentarer eller spørsmål i forbindelse med disse produktsidene, ta gjerne kontakt med post@ren.no med dette.