Prisjustering for REN-produkter

Prisjustering for REN-produkter

Prisen på REN-produkter justeres fra 01.01.2014, og datoen innebærer også en endringen av hvordan prisene indekseres på.

Etter styrevedtak er det blitt besluttet at RENs prisjustering knyttes fra nå av opp mot utviklingen av gjennomsnittlig lønn for heltidsansatte i kraftforsyning, utdanningsnivå, over 4 år. Dette utgjør da en prisøkning på 3,94 % for RENs produkter fra 01.01.2014. For 01.01.2015 er indeksreguleringen 4,66%.

Dette erstatter den tidligere reguleringen som ble gjort i forhold til priskonsumindeksen siste år. Hensikten er her at REN skal ha fokus på å vedlikeholde RENblad og at inntektene skal være regulert for dette.