Prisgunstig juridisk rådgivning gjennom REN

Prisgunstig juridisk rådgivning gjennom REN

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og REN har inngått en samarbeidsavtale, som gir nettselskaper en rekke fordeler av både faglig og økonomisk art.

 

Simonsen Vogt Wiig

SVW er et av landets 5 største forretningsjuridiske advokatfirmaer, med et tungt faglig miljø innen energirettslige emner. SVW har siden 2010 bistått REN med standardiseringer og juridiske vurderinger/utredninger, i tillegg til å være representert i bransjespesifikke faggrupper og utvalg. SVW bistår en lang rekke norske nettselskaper.

SVW leverer som fullservice forretningsadvokatfirma spesialiserte tjenester innenfor alle de fagområdene som norske nettselskaper har behov for.

Gjennom samarbeidsavtalen gis RENs medlemmer både gunstige løpende priser, men ikke minst tilgang til et unikt fastprissystem og en kurskatalog utviklet eksklusivt for norske nettselskaper.

Gjennom samarbeidet publiserer også SVW jevnlig "REN Juss-nytt" som et bilag til REN-Nytt, se egen side om REN JussNytt.
 

Kontaktopplysninger

 • Robin Aker Jakobsen: tlf. 45 04 36 89 og e-post rja@svw.no.
  Jakobsen er ledende advokatforbindelse for en rekke norske nettselskaper, og har også bakgrunn fra Olje- og energidepartementet. I tillegg er Jakobsen en aktivt benyttet foredragsholder for REN og Energi Norge.
   
 • Jahn Egil Osestad: tlf. 975 70 174 og e-post jao@svw.no.
  Osestad har i en årrekke arbeidet i SVWs energijuridiske avdeling, særlig med emnene offentlige anskaffelser og regulatoriske forhold.
   
 • Felles e-post: RENjuss@svw.no
  På e-post adressen RENjuss@svw.no, som betjenes felles av SVWs energirettsavdeling, kan RENs medlemmer sende juridisk relaterte spørsmål, med garantert respons innen 6 timer.
   
 • REN Hotline: 455 04 555
  Det er opprettet en egen "juridisk Hotline", 455 04 555, som RENs medlemmer skal kunne ringe til ved behov i tillegg til å ta kontakt via e-post. Garantert respons innen 6 timer.
   

Spesielt gunstige priser
Nettselskapene har rett til 2 timer gratis juridisk rådgivning per sak, uavhengig av sakens kompleksitet og omfang.
RENs medlemsbedrifter får videre følgende rabatterte* timesatser (eks. mva.) i tillegg til "kvoten" på 2 gratis timer pr. sak.:

 • Partnere: kr. 2.500,-
 • Senioradvokater: kr. 2.000,-
 • Advokater: 1.800,-
 • Advokatfullmektiger: 1.500,-

Bistand som gis via ovennevnte dedikerte e-post og/eller REN Hotline vil, dersom det oppstår et eget og mer omfattende saksforhold, bli avregnet i de to gratis timene pr. saksforhold. Dersom bistand lar seg yte innen 2 timer, vil det således ikke bli sendt faktura. Bistand over 2 timer blir fakturert det aktuelle nettselskapet direkte. *Disse prisene gjelder ved kontakt med en av de ovennevnte advokater eller direkte på REN Hotline.
 

Fastpriskatalog
For en rekke saksforhold tilbyr SVW fastpris på juridiske tjenester, slik som enkelte tingsrettslige problemstillinger, ekspropriasjon og offentlige anskaffelser. Dette gir nettselskapene en klar forutsigbarhet med tanke på kostnader til juridisk rådgivning. Mer informasjon om innholdet i disse fastprisene finnes her:  Åpne fastpriskatalogen (PDF).


Kurskatalog
SVW har sammen med REN utviklet en egen kurskatalog som tar for seg problemstillinger og emner som er særegne for nettselskapene. Mer informasjon om kurskatalogen finnes her:  Last ned kurskatalogen (PDF).

 

Ta kontakt med kontaktpunktene som nevnt over for mer informasjon. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig sine nettsider: www.svw.no.