Prisgunstig juridisk rådgivning gjennom REN

Prisgunstig juridisk rådgivning gjennom REN

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og REN har inngått en meget gunstig samarbeidsavtale. Avtalen gir nettselskapene en rekke fordeler, av både faglig og økonomisk art.

 

Simonsen Vogt Wiig

SVW er et av landets fem største forretningsjuridiske advokatfirmaer, med et tungt faglig miljø innen energirettslige emner og det eneste firmaet som har en egen avdeling som er spesialisert på nettselskaper. SVW har siden 2010 bistått REN med standardiseringer og juridiske vurderinger/utredninger, i tillegg til å være representert i bransjespesifikke faggrupper og utvalg. SVW bistår en lang rekke norske nettselskaper. 

SVW leverer som fullservice forretningsadvokatfirma spesialiserte tjenester innenfor alle de fagområdene som norske nettselskaper har behov for.

Gjennom samarbeidsavtalen gis RENs kunder både gunstige løpende priser, men ikke minst tilgang til et unikt fastprissystem og en kurskatalog utviklet eksklusivt for norske nettselskaper. 

Gjennom samarbeidet publiserer også SVW jevnlig "REN Juss-nytt" som et bilag til REN-Nytt, se egen side om REN JussNytt.
 

Hovedkontaker

 • Robin Aker Jakobsen: tlf. 45 04 36 89 og e-post rja@svw.no.
  Jakobsen er ledende advokatforbindelse for en rekke norske nettselskaper, og har også bakgrunn fra Olje- og energidepartementet. I tillegg er Jakobsen en aktivt benyttet foredragsholder for nettselskaper, REN og Energi Norge, samt internasjonalt rangert innen energirett blant annet i Legal 500. 
   
 • Jahn Egil Osestad: tlf. 975 70 174 og e-post jao@svw.no.
  Osestad har i en årrekke arbeidet i SVWs energijuridiske avdeling, særlig med emnene offentlige anskaffelser og regulatoriske forhold. Også Osestad er hyppig benyttet foredragsholder.
   
 • Felles e-post: RENjuss@svw.no
  På e-post adressen RENjuss@svw.no, som betjenes felles av SVWs energirettsavdeling, kan RENs kunder sende juridisk relaterte spørsmål, med garantert respons innen seks timer.
   
 • REN Hotline: 455 04 555
  Det er opprettet en egen "juridisk hotline", 455 04 555, som RENs kunder skal kunne ringe til ved behov i tillegg til å ta kontakt via e-post. Garantert respons innen seks timer.
   

Priser
Nettselskapene har rett til to timer gratis juridisk rådgivning per sak, uavhengig av sakens kompleksitet og omfang.
RENs kunder får videre følgende rabatterte* timesatser (eks. mva.) i tillegg til "kvoten" på to gratis timer pr. sak.:

 • Partnere: kr. 2.500,-
 • Senioradvokater: kr. 2.000,-
 • Advokater: 1.800,-
 • Advokatfullmektiger: 1.500,-

Bistand som gis via ovennevnte dedikerte e-post og/eller REN Hotline vil, dersom det oppstår et eget og mer omfattende saksforhold, bli avregnet i de to gratis timene pr. saksforhold. Dersom bistand lar seg yte innen 2 timer, vil det således ikke bli sendt faktura. Bistand over 2 timer blir fakturert det aktuelle nettselskapet direkte. *Disse prisene gjelder ved kontakt med en av de ovennevnte advokater, eller direkte på REN Hotline.

All bistand til nettselskapenes gis med utgangspunkt i SVWs standardiserte vilkår/oppdragsbekreftelse, som er tilgjengelig her: Last ned vilkår/oppdragsbekreftelse

 

Årlig ju§§katalog

SVW publiserer årlig en egen jusskatalog som sendes gratis til norske nettselskaper. Denne katalogen omfatter:

Fastpris på utvalgte juridiske tjenester, slik som enkelte tingsrettslige problemstillinger, ekspropriasjon og offentlige anskaffelser. Dette gir nettselskapene en forutsigbarhet med tanke på kostnader til juridisk rådgivning. 

Kurs som tar for seg problemstillinger og emner som er særegne for nettselskapene. Kursene kan kjøres både fysisk og digitalt, og som utgangspunktet som fastpris.

Last ned digital versjon av katalogen

 

Juridiske fagartikler

Gjennom samarbeidet publiserer også SVW jevnlig "REN Juss-nytt" som et bilag til REN-Nytt, se egen side om REN JussNytt. Disse og andre artikler samles og publiseres i tillegg årlig i tidsskriftet Juridiske fagartikler for nettbransjen, tilgjengelig her: Last ned juridiske fagartikel nr 1 2020

Ta kontakt med kontaktpunktene som nevnt over for mer informasjon. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig sine nettsider: www.svw.no.