Presentasjonsfiler fra Brukermøte REN Prosjektsystem 2017

Presentasjonsfiler fra Brukermøte REN Prosjektsystem 2017

Her er presentasjonsfiler fra Brukermøte REN Prosjektsystem, som ble arrangert på Gardermoen 10. mai 2017.

Klikk på linkene under for å åpne presentasjonsfilene fra arrangementet (krever innlogging).

  1. Åpning/velkommen v/Stig Fretheim, REN AS
  2. Hvordan Eidsiva bruker REN Prosjektsystem/kostnadskatalog v/Per Kristian Akre, Eidsiva Energi AS
  3. REN kostnadsdata i Trimle NIS v/Vidar K nutsen o g Lene Winther, Skagerak Energi AS
  4. Open NIS - eksempel på kobling v/Ragnar Norrheim, Powel Cascade AS
  5. REN Prosjektsystem - forslag til plan for videreutvikling v/Magne Solheim, REN AS
  6. REN Anleggsbidrag v/Magne Solheim, REN AS