Presentasjoner Temadager Stasjonsanlegg

Presentasjoner Temadager Stasjonsanlegg

Presentasjoner og deltakerliste fra Temadager Stasjonsanlegg - Hotel Bristol, 12. - 13. desember 2017

Dag 1

 1. Åpning og innledning - Magnus Johansson, REN
 2. Ny sikkerhetslov - Eldri Naadland Holo, NVE
 3. Valg av systemjord i regionalnett - Espen Masvik, DSB
 4. Jordfeilfaktoren - Rolf Ottersten, Statnett
 5. Sørnettet - hva har skjedd siden siste temadager? - Dag Petter Lysheim og Ragnar Mangelrød, Statnett
 6. Erfaringer med drift av spolejordet regionalnett - Trond Ellingsen, Eidsiva Nett
 7. Erfaringer med drift av lavohmig jording - Johnny Mjønås, Hafslund Nett
 8. Bryterteknologi og designvalg - Kjetil Toftevåg, Siemens
 9. Jordingsanlegg i transformatorstasjoner - Kåre Espeland, REN
 10. Materialvalg i trafostasjoner - Kåre Espeland, REN
 11. Europeiske nettkoder - Stian Boye Skaatan, Statnett

Dag 2

 1. Beredskap - Magne Solheim, Bjørn Haukanes, Stig Fretheim og Magnus Johansson, REN
 2. Beredskapsseksjonen - Helge Ulsberg, NVE
 3. Hva er kravene til nødstrømssystem? - Knut Eliassen, REN
 4. Blybatterier - Harald Myhre, Exide
 5. Nyheter fra RENs byggruppe - Marius Engebrethsen, REN
 6. Skallsikring og ROS-analyse for anlegg - Truls Sønsteby, NVE
 7. Kan man standardisere en landkabel? - Hans Lavoll Halvorson, Sintef
 8. RENblad 4015 - Knut Eliassen, REN
 9. Erfaringer fra Sverige med omlegging fra spolejordet til direktejordet nett - Per Norberg, Vattenfall
 10. Optiske måletransformatorer i en digital stasjon - Nargis Hurzuk, Statnett
 11. Kostnadskatalog regionalnett - Magne Solheim, REN

Deltakerliste