Presentasjoner Temadager Elektrifisering

Presentasjoner Temadager Elektrifisering

Her er presentasjonene fra Temadager Elektrifisering, 26. - 27. november 2019

Innledning

Tema: Hva skjer av elektrifisering i transportsektoren?

Tema: Prosjektering med hensyn på ulike utfordringer

Tema: Fremtidens forsyning til store effekter

Tema: Fra forespørsel til ferdig anlegg