Presentasjoner Temadager Veilys 2018

Presentasjoner Temadager Veilys 2018

Presentasjoner fra Temadager Veilys - Thon Hotel Opera, Oslo, 24. - 25. april 2018

Dag 1

 1. Velkommen - v/ Zvonko Tufekcic, REN AS
 2. Måling av veilysanlegg v/ Bjørnar Araberg Fladen, NVE
 3. Administrasjons- og styringssystemer for offentlig veibelysning v/ Petter Kristiansen, Veilyskompetanse AS
 4. Veilys-dokumentasjon, hvorfor er det viktig? v/ Tone Søfting, Rejlers Norge AS
 5. Innovasjonsprosjekt for veilysnett v/ Raymond Dalsborg, Dokflyt AS og Peder Bolstad, Laje Entreprenør AS
 6. Aktivitetsstyrt veilysbelysning v/ Siri B. Damsleth, Comlight AS
 7. Erfaring med radarstyrt LED veilysbelysning v/ Ottar Bjørnstad, Statens Vegvesen Vegdirektoratet
 8. Ny by - Nye muligheter v/ Johnny Steinbakk, Bodø kommune
 9. Trender innen veilys og utendørsbelysning v/ Tomas Sjøgren, foreningen Lyskultur
 10. Grensesnitt for veilys ”NEK 399 inntak” v/ Zvonko Tufekcic, REN AS

Dag 2

 1. Trender innenfor veilys og utendørsbelysning v/ Prosjektingeniør Trygve Jarsve, OSRAM AS
 2. Ny håndbok V124 - Belysningstekniske kriterier v/ Tore Krok Nielsen, Lysteam AS
 3. Erfaring med bruk av LED til veilys og styring v/ Dr. Ing. Pål J. Larsen, Norconsult AS
 4. Nedlegging av eksisterende luftstrekk til jordkabel i henhold til lagmannsrettsdom fra 2012 v/ Prosjektleder Harald Astad, Bærum kommune
 5. Ledninger i veggrunn v/ Seniorrådgiver Asle Selfors, NVE
 6. Ny håndbok N601 - Elektriske anlegg v/ Gunnar Gjesdal, Statens Vegvesen Vegdirektoratet
 7. Kommune som eier av veilysnettet v/ Dag-Ove Nilsen, Tromsø kommune
 8. Tennskap - spesifikasjon v/ Zvonko Tufekcic, REN AS