Presentasjoner fra Temadager Stasjonsanlegg 2018

Presentasjoner fra Temadager Stasjonsanlegg 2018

Her er presentasjonsfilene fra Temadager Stasjonsanlegg 11. - 12. desember 2018 i Lillestrøm

Dag 1

  1. Innledning - Magnus Johansson, REN AS
  2. Ny beredskapsforskrift fra 2019 - Eldri Naadland Holo, NVE
  3. Nyheter i normverket NEK 440 - Espen Masvik, NEK
  4. FIKS - Funksjonskrav i kraftsystemet - Stein Petter Vagle, Statnett
  5. Høye resonansspenninger i kompensert nett  - Kristoffer Slettet, Agder Energi Nett AS
  6. Sørnettet - hva har skjedd siden siste temadager? - Dag Petter Lysheim, Ragnar Mangelrød og Trond Ohnstad, Statnett
  7. Dimensjoneringskrav for jordingsanlegg - Kåre Espeland, REN AS
  8. Jordingsanlegg i transformatorstasjoner - Kåre Espeland, REN AS
  9. Fordeler ved topplinjer og gjennomgående jord - Per Norberg, Vattenfall
 
Dag 2