Presentasjoner fra Temadager Luftnett 2019

Presentasjoner fra Temadager Luftnett 2019

Her er presentasjonsfilene fra Temadager Luftnett, som ble avholdt i Oslo 20. - 21. mars

Dag 1

 1. Arbeid i høyde - Anne Sørum, Arbeidstilsynet
 2. Fra luftnett til kabel - Ingvild Spurkeland, Hafslund Nett
 3. Nye klimakart for dimensjonering av kraftledninger - Bjørn Egil Nygaard, Kjeller Vindteknikk
 4. 20 års aldring av komposittmaster - Kristian Thinn Solheim, SINTEF Energi
 5. Prosjektering av komposittstolper - Martin Sæther, Norconsult
 6. Utfordringer og muligheter ved bruk av kompositt - Eirik Hamsund, Frost Kraftentreprenør
 7. Muligheter med kompositt - Kjetil Rognlien, Comrod
 8. Komposittmaster: Erfaring og løsninger - Bertil Hegge, Melbye Skandinavia Norge
 9. Fellesføring - Kai Solum, REN
 10. Krav til ekom-anlegg - Svein Roar Jonsmyr, NKOM
 11. NEK 445 og RENblader - Zvonko Tufekcic, REN
 12. Fremtidens analyseverktøy for råte i trestolper - Sondre Nærland, BirdsView
   

Dag 2

 1. Elektriske forsyningsanlegg - luftledninger - Frode Kyllingstad, DSB
 2. Skjulte skader på betongfundament - Tor Lillegård, Gudbrandsdal Energi Nett
 3. Utforming av jordingsnett og effektiv bruk av overspenningsvern - Hans Brandtun, REN
 4. Bruk av avleder ved beskyttelse av kabel og nettstasjon - Eirill Bachmann Mehammer, SINTEF Energi
 5. Krav til luftledninger - Skule Nilsen, NVE
 6. Helikoptersikkerhet - Leif Helge Skjelbred Lahn, Agder Energi
 7. Helikopter i kraftbransjen - Stian Solberg, Fonnafly
 8. FSE og byggherreforskriften - Frode Kyllingstad, DSB
 9. Arbeid under spenning - Kai Solum, REN
   

Hvis du har spørsmål til arrangementet i etterkant, send gjerne dem til arrangement@ren.no .