Presentasjoner fra Temadager Byggherreforskriften 2019

Presentasjoner fra Temadager Byggherreforskriften 2019

Her er presentasjonsfilene fra RENs Temadager Byggherreforskriften i Oslo 6. - 7. februar 2019

Dag 1

  1. Erfaringer og krav fra Byggherreforskriften - Anne Sørum, Arbeidstilsynet
  2. Aktuelle saker og rettspraksis - Kjetil Sangolt, Kluge Advokatfirma AS
  3. Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg, Lene Jønsson, SFS BA
  4. RENs konsept for Byggherreforskriften - Hans Brandtun, REN AS
  5. Drift og vedlikehold - når gjelder byggherreforskriften? - Anne Nøkleberg, Bane NOR
  6. Drift og vedlikehold - RENs tolkning - Per Ole Mathisen, HMS1 AS
  7. Drift- og vedlikeholdskontrakter - er det samferdselssektorens verkebyll? - Steinar Rindhølen, Norges Arbeidsmandsforbund
 
Dag 2