Presentasjoner fra Temadag Anskaffelser

Presentasjoner fra Temadag Anskaffelser

Her er presentasjonsfilene fra Temadag Anskaffelser, som ble avholdt i Oslo den 14. februar

 1. Per Morten Birkelund, REN AS
  Velkommen REN temadag anskaffelser
   
 2. Dr. Ing Øystein H. Meland
  Lyngdalmodellen (NORVEG): Brukerorientert og kostandseffektiv hand i hand
   
 3. Morten Christensen, Metier OEC
  Erfaring med samspillkontrakter
   
 4. Morten Bjerkan, NTE Nett AS
  Hvorfor samhandlingskontrakter i NTE Nett
   
 5. Kurt Tokle, Troms Kraft Nett AS
  Visualisering - bruk av ”digitale modeller” som en del av grunnlaget for utarbeidelse av forespørsel og kontrakt
   
 6. Karl Erik Steinbakk, Bergen Kommune
  Evalueringsmodeller
  1. Vedlegg 1 til presentasjon 6 - Eksempel på Mercell-fil for simulering av tildelingskriteringer
  2. Vedlegg 2 til presentasjon 6 - Absolut vs. Relativ evaluering
    
 7. Jahn Egil Osestad, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
  Utvalgte anskaffelsesrettslige problemstillinger - "digitale modeller" m.m.
 

Hvis du har spørsmål til arrangementet i etterkant, ta kontakt med Per Morten Birkelund, e-post per@ren.no.