Prekvalifisering for maritim sjøkabelberedskap

Prekvalifisering for maritim sjøkabelberedskap

REN har sendt ut en prekvalifisering til leverandører av maritim sjøkabelberedskap, ettersom dagens avtale går ut den 8. juli 2015.

Alle selskap som ønsker å være en del av en slik felles avtale kan henvende seg til Bjørn Haukanes på bha@ren.no.

Vi anbefaler også alle selskap som skal være med til å melde seg på gruppemøte i Sjøkabelberedskap på Radisson Blu Gardermoen den 14. april. Her vil alle få oppdatert informasjon både i forhold til maritim beredskap og felles sjøkabellager.

Samtlige selskap som skal være med på denne forespørselen som følger etter prekvalifiseringen må sende over en skriftlig fullmakt til REN AS.

REN vil sende ut følgende når dette er klart:

  1. Brev om prosessen og videre fremdrift
  2. Fullmakt som må signeres
  3. Økonomisk modell (hvor mye koster det for mitt selskap)
  4. Forespørselen med juridiske, økonomiske og tekniske krav

RENs krav er at det er minst 75% av selskapene som har sjøkabel som signerer denne avtalen. Dersom vi ikke får tilstrekkelig antall deltagere, må nettselskapene med sjøkabel selv gjennomføre hele prosessen.

Under følger utdrag av prekvalifiseringen sendt ut i Sellicha:

Maritim Sjøkabelberedskap (kvalifikasjon)

REN AS skal forespørre på maritim sjøkabelberedskap for energiselskaper fra Vestfold til Finnmark, med til sammen ca. 1.200 anlegg.

Oppdraget skal totalt sett omfatte de deltakende nettselskapers samlede behov for sikkerhet for fiber- og høyspent sjøkabel.  Forespørselen vil omfatte tilrettelegging for skjøting av kabel.

Oppdraget omfatter både maritime oppgaver og koordinering av kabelteknisk del, og skal dekke områdene beredskap, inspeksjon og vedlikehold av sjøkabelanlegg. 

Tilbydere som kun kan dekke deler av det geografiske området, vil også bli tatt til vurdering.