Oppdaterte brukerguider for FEF og FSE

Oppdaterte brukerguider for FEF og FSE

RENs elektroniske utgaver av brukerguider for FEF og FSE har blitt oppdatert i januar/februar 2018

REN har oppdatert sine elektroniske utgaver av våre brukerguider for FEF og FSE. Kunder som abonnerer på produktet «Brukerguide FEF og FSE» oppfordres til å laste ned de siste versjonene av dokumentene.  Versjon er nå 2.1 for Brukerguide FEF og 2.0 for FSE brukerguide.

 

Den elektroniske utgaven av REN Brukerguide FEF er oppdatert
og er nå i versjon 2.1

       

Den elektroniske utgaven av REN Brukerguide for FSE er oppdatert
og er nå i versjon 2.0

RENs brukerguider for FEF og FSE inneholder både forskriftene, veiledere, avklaringer fra Elsikkerhet, henvisninger til relevante normer samt kommentarer fra REN (med bl.a. henvisninger til RENblader og andre ressurser) – alt i en publikasjon og samlet paragraf pr. paragraf. Publikasjonene gir en veldig god oversikt over hva hvert enkelt punkt i forskriften innebærer og hvilke avklaringer som er gjort i forhold til paragrafer i forskriften som gir rom for tolkning.

Verken FEF fra 2006 eller FSE og deres veiledere fra DSB har gjennomgått noen oppdateringer i det siste – men det er gjort videre avklaringer i Elsikkerhet og REN har gjort videre arbeid i RENblader og fått noen avklaringer i vår kommunikasjon med myndighetene.

For full liste over endringer i brukerguidene, se denne artikkelen med detaljer.

Les mer om abonnementsproduktet «REN brukerguide for FEF og FSE» her: www.ren.no/produkter/brukerguide-fef-og-fse .

Tilbud på papirutgaven av REN Brukerguide FEF

REN Brukerguide for FEF finnes også i papir-utgave, og vi selger nå ut resten av andre opplag fra 2015. Selv om den ikke er så oppdatert som den elektroniske utgaven, inneholder den hele forskriften med veileder og Elsikkerhet-avklaringer frem til 2015 (da den ble trykket).  Prisen er svært fordelaktig, og vi selger i disse kvanta og disse prisene:

10 stk kr. 400,-

20 stk. kr 750,-

40 stk kr. 1.400,-


Frakt kommer i tillegg, prisene er eks. mva. Bestill ved å sende en epost til post@ren.no med ­Mottaker-adresse, kontaktperson og fakturaopplysninger.