Oppdatert Beredskapsforskrift

Oppdatert Beredskapsforskrift

Det er foretatt oppdateringer på Beredskapsforskriften, som blir gjeldende fra 1. januar 2019.

NVE utga i 2017 forslag til endringer i beredskapsforskriften, og dette forslaget ble sendt på høring 15. desember 2017 med høringsfrist seks måneder senere. Ny beredskapsforskrift er nå klar, og publiseres den 1. januar 2019.